PERSONLIG SERVICE HELE VEIEN

badge
Kjente merker

Verdensledende merkevarer og kvalitetsmerker

star
5 Års garanti

Markedsledende garanti som sikrer deg et trygt kjøp

customer-service
Norsk Kundeservice

Lager og kundeservice i Norge som sikrer deg en enkel og trygg handel

return
90 dager retur

Åpent kjøp i 90 dager som sikrer deg en enkel returordning

KJØPSVILKÅR OG SALGSBETINGELSER

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.delespesialisten.no til forbruker.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.
Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter

Selger er: Delespesialisten.no / DELESPESIALISTEN AS, Nygårdsveien 79, 3221 Sandefjord og blir i det følgende benevnt vi, oss eller Delespesialisten.no. Vårt foretaksnummer er: 912192024 MVA.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Bildeler i vår katalog er satt sammen av flere kataloger og systemer, slik at ikke vi alltid legger inn informasjonen selv. Dette fører til enkelte feil, spesielt komplett eksos og komplett bremserør sett, her har vi fast prosedyre på at vi forsøker å nå alle kunder før varene sendes for å kontrollere bilen og delene. Vi tar forbehold om at det forekommer "feil" i disse pakkene, sjekk gjerne med oss og kundeservice før du bestiller dette for å være helt sikker. Innenfor komplett eksos tar vi fobehold om at katalysator i de aller fleste tilfeller ikke følger med, dette kan du sjekke ved å se på bildet av eksosanlegget: N.A betyr at den ikke følger. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme generelt flere steder i butikken, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte, oppdages det en feil vil vi uansett kontakte deg/kjøper og finne en mellomløsning som kan fungere for begge parter. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Prisinformasjon

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Pant

Enkelte produkter kan være pålagt pant fra produsentene. Det gjelder de fleste bremsecalipere (med unntak av A.B.S. produsenten), innsprøytingsdyser, tannstenger og elektriske deler som startere, dynamoer og lignende. Dersom produktet inneholder pant, vil det stå inne på produktet i informasjonen, vi sender deg en mail etter bestilling med informasjon og vi sender deg en gratis fraktetikett for retur av den gamle delen. Dersom du ikke returnerer pant-delen innen 14 dager vil du få et pantgebyr på faktura - dette slettes når vi da mottar den gamle delen i retur. Det er viktig at gammel del returneres i embalasjen fra den nye du mottok.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom, bank- eller kredittkort, faktura eller Vipps.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 449,- inkl gebyr, frakt tur / retur, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Ved et kjøp kan vi utføre en kredittvurdering og i visse tilfeller kan en kredittopplysning forekomme. Du får da en kopi av kredittopplysningen per post. Personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven. Vi håndterer personopplysninger for å kunne utføre kundeanalyser, identifikasjoner, kredittvurderinger og markedsføring.

Varene er kundenes eiendom i øyeblikket ordren er ferdigmeldt fra vårt lager i Norge og anses som i transit på vei til kunden. Betaling iht. betalingsbetingelser blir utført og faktura utsendes.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på produktinformasjonen ved bestilling. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med varene du har bestilt, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Før du monterer produktet er det svært viktig å dobbelsjekke de nye delene mot dine gamle for å sikre at du monterer rett del. Feil hos produsenten, plukkfeil, katalogfeil, manglende eller feil opplysninger fra bilfabrikk er alle feil vi må ta forbehold om. Sjekk derfor nøye

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig evt. også pr. telefon.

Garanti og reklamasjon

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Garantien på det aktuelle varen skal være opplyst ved kjøpet, generelt har vi 5 års garanti på bildeler med mindre annet er opplyst. Motordeler er begrenset til 100 000 km. og forstilling/ og bakstilling-deler er begrenset til 60 000 km kjørt. I en vanlig reklamasjonssak trengs ikke bevis for kjørt kilometer, men dersom vi misstenker andre årsaker enn en produktfeil vil vi be om bevis for kjørt kilomter. *Bevis for kjørt km. kan være avlesning iht. servicer eller eu kontroller.

Ved reklamasjon må det kunne fremlegges dokumentasjon på at utført jobb ved første byttet er utført iht. de krav som stilles originalt av bilpodusenten.
F. eks:
Ved bytte av fjæring og demperdeler - Begge sider må byttes
Ved bytte av turbo - Sjekk oljetrykk, bytt oljerør, pakninger m.m.
Ved bytte av bremser - Bytte på begge sider og benyttet monteringssett, grease, bremserens og ordentlig rengjort) Vi dekker 100% refusjon av kjøpet ved en godkjent garantisak/reklamasjonssak, men ikke følgeskader eller annet påløpt arbeid. Timeantallet som reklameres i monteringstid må fremlegges av autorisert verksted og refunderes inntil det timeantallet som opplyses ved montering for bransjens standard (fremlagt av Autodata eller Haynes internasjonalt).

Reklamasjon på arbeid utført hos autorisert verskted:
Mekaniske deler
Ny del reklameres 100% delepris
Monteringstid; Reklameres til 750 kr x timeantallet
Feilsøking; Reklameres til 750 kr x max 1 time

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Delespesialisten.no side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Delespesialisten.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Delespesialisten.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Delespesialisten.no eller Delespesialisten.nos samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Delespesialisten.nos side.

Ekstraordinære forhold

Delespesialisten.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Delespesialisten.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Delespesialisten.nos kontroll, og som Delespesialisten.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Delespesialisten.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Delespesialisten.nos side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Delespesialisten.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Delespesialisten.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Delespesialisten.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Delespesialisten.no, eller underleverandør av Delespesialisten.no, sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Delespesialisten.no