Det du trenger vite om Corona

Hvordan kan corona påvirke dele-leveranser?

Det er kun smittefare mellom mennesker, ikke varer!

Det er pr. i dag ikke mistanke eller grunn til å tro at noen av våre egne ansatte eller lokasjoner står i fare for smitte eller karantene. Vi opplever at andre leverandører og samarbeidspartnere har redusert kapasitet eller rammes av karantene og smitte. Det påvirker pr. i dag ikke leveringstiden og leveringspresisjonen vår på bildeler.

Det er pr. i dag ingen påvirkning eller endringer i ansatte hos oss, men om vi skulle rammes av en karantene vil kundeservice og support ha reserveløsninger som ikke rammer deg som kunde. Lager og logistikk har nødløsninger, men vil påvirkes i en kortere periode. Leveransene vil aldri stanses, men kan forsinkes.

Hvordan løser vi situasjonen?

Vi opplyser leveringstid på alle produkter, vi legger ut meldinger og informasjon alle steder vi kan- på det vi kan forutse. Hvis forsinkelsene inntreffer vil vi forsøke finne overganger og fremskaffe delene innenfor estimert leveringstid uten ekstra kostnader. Hvis det ikke lar seg gjøre vil vi finne raskeste og beste alternativ for å tilby de endringene eller overgangene som er mulig.

Ansatte er forberedt og vi har løsninger for både kundeservice og logistikk om vi skulle rammes.

Hva gjøres fremover?

Vi følger nøye med på situasjonen, tar forhåndsregler, tiltak og planlegger for å kunne ha en normal drift, eller minimale endringer om vi skulle rammes av ansatte med smitte / karantene. Vi har alliert oss med flere partnere og leverandører for å kunne raskt håndtere store endringer i logistikk og leveranser. Vi har backup løsninger for ansatte, kundeservice og logistikk.

Situasjonen følges nøye og vi håper du fortsetter bestillingene dine som normalt hos oss, vel viten om at vi står i førersete for å ha raske og gode løsninger om noe oppstår. Det er en fordel at våre leveranser sendes fra flere lokasjoner i Norge, slik at vi raskt kan omadressere sendinger smidig.Gå til butikken
Salespoints