Hvorfor må et klimaanlegg vedlikeholdes?

Hvorfor må et klimaanlegg vedlikeholdes, hvordan, hvorfor og når?

Fordi årlig opptil 10 % av kjølemiddelet forsvinner.
Fordi oljeforsyningen til kompressoren ellers ikke lenger er sikret.
Fordi det på grunn av fukt i systemet kan bli behov for dyre reparasjoner.

I motsetning til det en del bilprodusenter sier, må bilens klimasystem vedlikeholdes. Hvert år forsvinner opptil 10 % av kjølemiddelet ut av systemet på naturlig måte gjennom slanger og forbindelseselementer. Derfor avtar kjøleeffekten merkbart allerede etter tre år.
I tillegg fungerer kjølemiddelet som sirkulerer gjennom klimasystemet, som bæremedium for oljen som også befinner seg i systemet. Klimakompressoren trenger denne oljen til  smøring. Hvis det er for lite kjølemiddel i systemet, er det fare for at kompressoren ikke lenger smøres godt nok. Det kan føre til at kompressoren svikter totalt. De reparasjonene som da er nødvendig, kan bli svært kostbare. Dette kan unngås ved å foreta en årlig
kontroll av klimaanlegget. I tillegg tar kjølemiddelet opp fuktighet utenfra gjennom slangene. En del av fuktigheten kan stoppes av klimaanleggets tørkefilter.

Men etter ca. 2 års drift er metningsgraden nådd. Hvis ikke tørkefilteret skiftes regelmessig, fører det høye vanninnholdet i systemet til korrosjon. Økt slitasje og mekaniske skader på systemkomponenter er da forutbestemt. Det er også fare for ising i  ekspansjonsventilen. Det kan føre til betydelige driftsforstyrrelser og sågar svikt i klimaanlegget.

Høye reparasjonskostnader kan unngås med regelmessig skifte av tørkefilter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *